Indmeldelse/udmeldelse    

INDMELDELSE I VUGGESTUE / BØRNEHAVE

Syntes du at Vendsyssel Børnehus er den rigtige institution for dit barn, er du velkommen til at kontakte os for nærmere aftale om et besøg i huset.

Indmeldelse sker ved henvendelse til leder Helle Mørkbak Højrup. Opstart foregår altid til den 1. i en måned.

Ved overgang fra vuggestue til børnehave sker det automatisk til den 1. i den måned barnet fylder 2,10 år

 

UDMELDELSE AF VUGGESTUE / BØRNEHAVE

Ønsker du at udmelde dit barn af Vendsyssel Børnehus skal det altid ske skriftligt senest den sidste dag i måneden + 1. måneds opsigelse.

Dit barn udmeldes automatisk af børnehaven pr. 31/7 i året hvor der sker overgang til skolen.

 


Side fra Net For Dig