Børnehave    


Vendsyssel Børnehus er en lille privat daginstitution beliggende i landsbyen Mosbjerg nær Sindal og Bindslev.

Børnehuset er en integreret privatinstituion som er normeret til 42 børn fordelt på 1 vuggestue og 2 børnehavegrupper. 

Børnene er inddelt i tre grupper:

Tumlingerne for vuggestuebørnene og henholdsvis Spilopperne og Krudtuglerne for børnehavebørnene. Den forholdsvis lille gruppe børn gør, at alle kender alle, børn, voksne og forældre.

Vores vision er at tilbyd udfordrende og trygge rammer for børns udvikling af et engageret og kompetent personale.

 

 

 

 

BØRNEHAVEN - STEDET HVOR BARNET GENNEM GLÆDE OG NYSGERRIGHED UDVIKLER SIG OG LÆRER.

Venskab og fællesskab er nogle af de begreber, som sætter dagsordenen i Vendsyssel Børnehus.

I Børnehaven arbejder vi meget med at stimulere børnenes sociale udvikling gennem et stort fokus på relationer, fællesskab og de spilleregler der i den forbindelse er aktuelle.Vi ønsker at alle børn føler sig set og hørt samt får følelsen af at være en del af det store fællesskab. Alle skal opleve følelsen af anerkendelse og accept af, at "jeg er mig", hvilket danner fundamentet for barnets selvopfattelse og selvværd.

Gennem tiden i Vendsyssel Børnehus lærer børnene at være opmærksomme på hinanden samt at udvise empati. De små spejler sig i de store og de store børn drager omsorg for- og hjælper de mindste.

Vi har aldersmæssigt blandede børnehavegrupper hvilket gør, at de store børn, som en helt naturlig del af hverdagen, hjælper de små eksempelvis når vi spiser.

Samtidig vil vi gerne være med til at danne grobund for, at det enkelte barn får mulighed for at skabe og udvikle deres selvværd og troen på at "jeg kan godt".

Vi forsøger at booste barnets selvtillid ved at give det en masse succesoplevelser og anerkendelse for at være netop "mig".  Derfor arbejder vi med en dukseordning på begge børnehavestuer. Her hjælper de ældste børn på skift en voksen med at dække bord og får derigennem tildelt noget ansvar og vokser med opgaven.

 SPILOPPERNEKRUDTUGLERNE

 


Side fra Net For Dig