Bestyrelsen    

BESTYRELSEN

Da Vendsyssel Børnehus er en privat institution, er forældrene (generalforsamlingen) den øverste myndighed.

Denne myndighed er uddelegeret til forældrebestyrelsen. Den ansatte leder af huset står for den daglige drift og skal sørge for, at dette sker ud fra de retningslinier forældrene har udstukket. Det betyder, at man som forældre har meget stor mulighed for at påvirke driften af huset.

 

"At være valgt ind i forældrebestyrelsen hos Vendsyssel Børnehus giver mig, som forældre, mulighed for at være med til, at udvikle mine børns "legeplads". Mens jeg er nød til at gå på arbejde.  Mulighed for, at være med til at forbedre og støtte huset." Citat Ditte -  Mor til børn i vuggestuen og børnehaven.

 

Der er valg til bestyrelsen en gang om året og består af:

Forældrevalgte medlemmer:

Formand: Ditte Studsholt ( Mor til Lauritz, Agnes og Rigmor)  : ditte_dg@hotmail.com
 

Næstformand: Michelle Møller  (Mor til Sebastian og Emanuel) : michelle-moller@hotmail.com

 

Økonomiansvarlig: Ann Dyhr (Mor til Malthe) : anndyhr@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Marie Mariager Jakobsen (Mor til Julius, Gustav og Carl Emil) : thomsen4313@live.dk

Chris Sørensen (Far til Elias) : chrissoerensen88@gmail.com


Suppleanter:

Louise Andersen (Mor til Anton og Katrine) : therkildsgaard62@hotmail.com

Kristina Møller ( Mor til Niklas) : kristinamoller1204@gmail.com

 

Personalevalgte medlemmer:

Bestyrelsesmedlem: Helle Nielsen

 

Institutionsleder Helle Mørkbak Højrup deltager i samtlige bestyrelsesmøder som daglig leder af institutionen og faglig rådgiver. Lederen har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

 

 

 

 

 


Side fra Net For Dig