Dagsrytme    

Børnene i Vendsyssel Børnehus har en meget varieret hverdag med mange forskellige aktiviteter. I ugens løb arbejder vi med krop og bevægelse, musik, turdag, sproggruppe og skolegruppe. 

Til dette udnytter vi vores nære omgivelser: Vi låner gymnastiksalen hos Vendsyssel Friskole, går tur i skoven eller til den nærliggende naturlegeplads, vi handler med børnene i den lokale brugs og skolegruppen går på besøg hos Friskolen.

Aktiviteterne varierer i løbet af året som følge af årstiderne, traditioner, fødselsdage samt overgangen fra børnehave til skole.

I Børnehuset hedder vuggestuebørnene Tumlingerne og er fordelt i alderen 0-2,10 år. De har deres egen stue, men får nogle gange besøg af de ældre børn fra børnehaven. Tumlingerne har deres egen legeplads som er indhegnet og adskilt fra det øvrige legeområde.

Børnehavebørnene er fordelt på 2 grupper : Spilopperne og Krudtuglerne. Begge grupper er blandet med børn i alderen 2,10 - 6 år, hvilket betyder at børnene har faste voksne som følger dem gennem hele deres børnehaveperiode.

 

Dagligdagen i huset:

6.30                                   Børnehuset åbner

6.30-7.30                           Mulighed for at få morgenmad

7.30-8.30                           Fri leg og hygge, mens børnene møder ind

8.30-9.00                           Formiddagsmad

9.00-10.30                         Aktivitet:Tur, bevægelse, musik, sprog-/skolegruppe

10.30-11.00                       Samling med leg, sang og højtlæsning

11.00-12.00                       Frokost

12.00-14.00                       Middagssøvn hvis behov - leg på legepladsen

14.00                                 Brød og frugt

                                          Herefter leg og hygge indtil børnene hentes

16.30                                 Børnehuset lukker (kl. 16.00 om fredagen)

 

Kost

Hvis jeres barn kommer inden kl. 7.30 om morgenen, kan vi tilbyde morgenmad i form af havregryn eller cornflakes med mælk. For vuggestuebørn under 1 år aftales nærmere, hvad der er behov for. Her kan det være nødvendigt, at forældrene selv tager noget med.

Tumlingerne skal ikke selv medbringe mad. De tilbydes brød til formiddag, og brød og frugt til eftermiddag. Til frokost serveres rugbrød med forskelligt pålæg og grønt. Der er altid vand på bordet, og til frokost også mælk.

Spilopperog Krudtugler medbringer selv madpakke til formiddag og frokost. Til frokosten serveres mælk og vand. Til eftermiddagsfrugten har vi en ordning, hvor børnehavebørnene medbringer, hvad der svarer til 5 stykker frugt om ugen. Dette lægges i en fælleskurv, hvoraf alle får udskåret frugt. På den måde får alle børn et varieret udbud af frugt.

Børnehuset står for brød til eftermiddag.

Vi tager naturligvis hensyn til, hvis jeres barn pga. allergi, religion eller andet, ikke må spise bestemte fødevarer.

Vi har fokus på økologisk kost.

 

 


Side fra Net For Dig